VERVET - VÅRT STØRSTE PROSJEKT

En ny levende bydel

Totaleiendom er stolte av å utvikle Vervet på den gamle tomten til Tromsø Skipsverft. Muligheten til å utvikle en komplett bydel – med boliger, næringsvirksomhet, kaféer og hotell – på et så spesielt område sentralt i Tromsø, er unik.

Våre ambisjoner for prosjektet blir deretter.

Vervet skal bli en urban bydel med yrende folkeliv, og en viktig del av sentrum – også for folk som ikke bor på Vervet. Sammensetningen av næringsaktørene gjøres med særlig blikk på bolyst og byliv.

Tromsø Skipsverft ble etablert i 1848, og det har siden den gang vært aktivitet på Vervet. Vi ønsker å ta vare på noe av historien både til Vervet og til området Skansen, samtidig som vi skal skape et moderne og fremtidsrettet prosjekt, hvor alle krav, fremtidige forventninger og kvaliteter kommer til å stå i fokus.

Grunnarbeid for Vervet ferdigstilles sommeren 2019 og omfatter utskifting av alle masser på land, utfylling i sjø, bygging av kai mot sør, steinmur mot nord/øst og peling/betongkonstruksjon for ny adkomstvei mot nord.

Hele området rundt Slipptorget – inklusiv Maskinverkstedet – vil stå klart når de første beboerne i utleieboligene på Vervet flytter inn i Cortenbygget januar 2020.

Det første salgstrinnet – «Fram» – har salgsstart 28. mai 2019, og er innflyttingsklart første halvdel av 2022.

I Skansegata 13 har vi salgskontor i 1 etg og prosjektkontor i 2 etg, og i Skansegata 11 har vi kundesenter. Dette er gamle bygg mot vest på Vervet som vi nylig har renovert.

Vervet vil ved ferdigstillelse bestå av ca. 440 boliger, ca. 25.000m2 med næringsareal, dagligvarebutikk, restauranter, hotell, ca. 300 stk parkeringsplasser i garasjeanlegg, småbåthavn, bakeri, minibryggeri, barnehage og mye mer.

Vervet er dialekt for Verftet, og ble fra gammelt av benyttet om Tromsø Skipsverft.

Vi gleder oss over å få mulighet til å bygge en ny bydel i byen vi er så glad i!