Vervet – En ny bydel

Skansegata 13, 9008 Tromsø, Norge

Detaljer

Dato oppdatert October 13, 2020 i 2:31 pm

  • Byggeår: 2019
  • Eiendommens status: Kommer Salg - Bolig
  • Adresse: Skansegata 13
  • Postnummer: 9009
  • Land: Norway

Beskrivelse

Det er med ærefryd, ydmyket og masse glede vi nå har startet prosessen med å utvikle Vervet, Tromsøs nye bydel.

Sentrum har over flere år utvidet seg i sin omkrets. Med utviklingen av Vervet vil vi skape en forlengelse av sentrum. En plass hvor det skal være enkelt og godt å bo, arbeide og et sosialt møtested for alle aldersgrupper.

Tromsø Skipsverft ble etablert i 1848, og det har siden den gang vært aktivitet på Vervet. Vi ønsker å ta vare på noe av historien både til Vervet og til området Skansen, samtidig som vi skal skape et moderne og fremtidsrettet prosjekt, hvor alle krav, fremtidige forventninger og kvaliteter kommer til å stå i fokus.

Vervet vil bestå av ca 440 boliger, ca 20.000m2 med næringsareal, dagligvarebutikk, restauranter, hotell, ca 300 stk parkeringsplasser i garasjeanlegg, småbåthavn, bakeri, minibryggeri mm.

Reguleringsarbeid pågår og når dette er avsluttet vil salgsstart bli bestemt, ca våren 2019. Første salgstrinn vil bestå av ca 90-100 leiligheter mot sør ovenfor kaipromenade.

Grunnarbeid pågår for fult og dette omfatter utskifting av alle masser på land, utfylling i sjø, bygging av kai mot sør, steinmur mot nord/øst og peling/betongkonstruksjon for ny adkomstvei mot nord. Grunnarbeid vil i hovedsak ferdigstilles høsten 2018.

I Skansegata 13 har vi salgskontor i 1 etg og prosjektkontor i 2 etg. Og i Skansegata 11 vil det bli kundesenter. Dette er gamle bygg mot vest som vi nylig har renovert.

Det pågår bygging av et nytt bygg mot sørvest på eiendommen i en hestesko på 4 etasjer med dagligvarebutikk i plan 1 og 27 leiligheter i plan 2-4. Dette bygget føres opp etter eksisterende reguleringsplan og vil i første omgang være et utleiebygg. Ferdigstillelse av bygget planlegges til høsten 2019.

Se også egen prosjekthjemmeside på www.vervet.no.